Våra paket

BeInformed erbjuder tre olika paket för dig som önskar göra en bakgrundskontroll. Paketen heter Guld, Silver och Brons.

Guld

  • Du får vårt baspaket med en komplett bakgrundskontroll avseende domar i brottmål och tvistemål. Vi genomsöker alla domar som inkommit till tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen sedan fem år tillbaka.
  • För att säkerställa att den kandidat eller person som du funderar på att inleda ett samarbete med inte förekommer alls i brottsliga sammanhang genomsöker vi även dokument från åklagarmyndigheten. Vår bakgrundskontroll visar om personen begått mindre allvarliga brott eller har fått besöksförbud.

  • Du får dessutom tillgång till Ekobrottsmyndigheten, där du ser om personen har godtagit strafföreläggande för ekonomiska oegentligheter.

  • Med BeInformed Guld ger vi dig även information om strafftidsbeslut, det vill säga hur länge en person som blivit dömd till fängelse ska vara/har varit placerad i fängelse och på vilken anstalt.

Pris: 6995 kr/månad.

Bli kund

Silver

  • Du får vårt baspaket med en komplett bakgrundskontroll avseende domar i brottmål och tvistemål. Vi genomsöker alla domar som inkommit till tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen sedan fem år tillbaka.

  • Med BeInformed Silver ger vi dig även information om strafftidsbeslut, det vill säga hur länge en person som blivit dömd till fängelse ska vara/har varit placerad i fängelse och på vilken anstalt.

Pris: 4495 kr/månad.

Bli kund

Brons 

  • Du får vårt baspaket med en komplett bakgrundskontroll avseende domar i brottmål och tvistemål. Vi genomsöker alla domar som inkommit till tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen sedan fem år tillbaka.

Pris: 2495 kr/månad.

Bli kund

Specialanpassad

  • Om din organisation eller verksamhet har särskilda krav gällande bakgrundskontroller kan vi med specialanpassade rapporter från de källor och tidsperioder som passar er.

Bli kund

-